Projekta statuss uz 31.12.2011.

Attēlu iegūšanas bloks un precīzijas līmeņrādis integrēti zenītteleskopa konstrukcijā. Veikta galvenās optikas justēšana. Konstrukcija aprīkota ar pagaidu līmetņošanas un pagriešanas ierīcēm. Veikti zvaigžņu novērojumi, lai novērtētu optiski-mehāniskās sistēmas raksturlielumus. Pirmie rezultāti ir cerīgi - pat slikta astroklimata apstākļos izdodas fiksēt zvaigžņu attēlus līdz 13m, kas nodrošina pieņemamu atbalsta zvaigžņu skaitu praktiski jebkurā situācijā. Tā kā līdz šim lietotais Tycho-2 katalogs satur zvaigznes tikai līdz ~11m, kas izrādījās nepietiekami, tika lejupielādēta un formatizēta NOMAD kataloga apakškopa deklināciju joslai 57+-2 grādi, līdz 15m. Iegūto datu apstrādes rezultāti liecina, ka sagaidāmā zenīta punkta pozīcijas novērtējuma precizitāte vienam kadram pie patreizējā aprīkojums ir ne sliktāka par ~0.3 arcsec. Novērojumu apstrādes pieredze ļāva veikt virkni papildinājumu un uzlabojumu datu apstrādes programmatūrai, tās funkcionalitātes papildināšana turpinās. Tāpat, turpinās darbs pie attēla ekspozīcijas laika precīzas fiksācijas aprīkojuma, testiem tiek gatavots precīzijas līmeņrādis. Veikts teorētiskais apskats un izpēte par pieejamām aprēķinu programmām svērteņa līnijas novirzes aprēķināšanai, studēti starptautiskie pētījumi. Ar atsevišķu izvēlētu programmatūru veikti teorētiski svērteņa līnijas nolieces aprēķini, kur iegūtas vērtības svārstās diapazonā no mīnus 10 loka sekundēm līdz pluss 7 loka sekundēm. Izvēlētiem aprēķinu punktiem ir fiksētas precīzas ģeodēziskās koordinātas un šādi aprēķini var tikt atkārtoti ar citām programmām, kā arī nākotnē veikt šo aprēķinu rezultātu salīdzināšanu ar zenītteleskopa novērojumiem.