Projekta statuss uz 31.10.2011.

Pabeigti elektronikas komponentu - precīzijas līmeņrāža HRTM un attēla iegūšanas bloka „imaging device” - iepirkumi. Ierīces ir saņemtas, notiek to testi un sagatavošanās integrācijai zenītteleskopa konstrukcijā. 
 Zenītteleskopa prototips ir izgatavots, aprīkots ar galveno optiku, notiek tās justēšana un testi.
 Turpinās zenītteleskopa vadības programmatūras veidošana. Pabeigts zenīta novietojuma aprēķina bloks un veikti tā testi  izmantojot pieejamos zvaigžņu lauka attēlus.