Projekta statuss uz 31.08.2012.

2012. gada vasarā turpināts darbs pie zenītteleskopa konstrukcijas un tā vadības programmatūras papildināšanas. Izgatavots un integrēts zenītteleskopa konstrukcijā rotējošās daļas pagriešanas mehānisms ar soļu motora piedziņu, kas nepieciešams lai nodrošinātu novērojumu procesa automatizāciju un uzlabotu instrumenta pozīcijas stabilitāti,. Izstrādāts, integrēts instrumenta vadības programmā un noskaņots pagriešanas kontroles bloks. Lai novērtētu mehānisma īpašības, izpildīti virkne novērojumu seansu lietojot pagriešanas mehānismu.   Iegādāta bezvadu (WiFi) sakaru ierīce rotējošās daļas aparatūras pievienojumam, kas ļaus atteikties no kustīga kabeļa izmantošanas, uzlabojot instrumenta pozīcijas stabilitāti. Izstrādāti bezvadu sakaru nodrošināšanai nepieciešamie papildinājumi programmatūrā.   Izstrādāts un integrēts vadības programmatūrā novērojumu un to rezultātu apstrādes automatizācijas algoritms. Tas principā ļauj izpildīt regulāru novērojumu seansu un tā datu apstrādi bez operatora iejaukšanās.   Apgūta procedūra, kas jāizpilda CCD matricas kadra ekspozīcijas signāla piesaistei GPS laikam. Lai to realizētu konstrukcijā, jāizgatavo atbilstošs elektronikas bloks.   Izmantojot zenītteleskopa precīzijas līmeņrādi statiskā režīmā, veikti novērojumu vietas (uz LU ēkas jumta) ilgtermiņa stabilitātes mērījumi. Tie rāda, ka LU ēkas konstrukcija pakļauta ievērojamām termiskām deformācijām dienas laikā, naktī ir stabilāka, taču jāievēro piesardzība ilgu novērojumu seansu izpildē. Šādi pētījumi būtu jāturpina, jo tie var palīdzēt arī GPS novērojumu noviržu un satelītu lāzera tālmēra optiskās sistēmas uzvedības interpretācijā.