Projekta statuss 30.07.2013.

2013. gada aprīlī - jūnijā izpildīta virkne novērojumu seansu ārpus Rīgas, lai novērtētu zenītteleskopa īpašības dažādos novērošanas apstākļos un  atrastu instrumenta konstrukcijas uzlabojumu iespējas un optimālo novērošanas metodiku. Vadoties no novērojumu rezultātiem uzlabota un papildināta instrumenta vadības un datu apstrādes programmatūra, novērtētas instrumenta apakšsistēmu īpašības un mērījumu izkliedes avoti. Konstatētas tehniskas kļūmes līmeņrāža darbā - pielipšana diapazona galapunktiem, spontāna mēroga lēkāšana. Lai šos efektus neitralizētu kā arī padarītu instrumenta regulēšanu ērtāku,  nolemts pārveidot līmeņrāža stiprinājuma konstrukciju, pārslīpēt atbalsta gultni (rezultātā virsmas novirze no plaknes samazināta pieckārt), lai samazinātu rotācijas ass virziena ekskursijas. Izmantojot iespēju, tiks arī atkārtota optiskās sistēmas justēšana.  Balstoties uz iegūto pieredzi izveidots optimizētas zenītteleskopa konstrukcijas projekts. Uzsākta nepieciešamo komponentu iegāde, noslēgts līgums ar Fizikas institūtu par nestandarta mehānisko detaļu izgatavošanu. Tiek veikta vadības un datu apstrādes programmatūras papildināšana atbilstoši šim projektam.  Pieņemts Latvijas patenta pieteikums.  Turpināta tehniskās dokumentācijas un novērojumu metodikas apraksta veidošana; GNSS LATPOS un EUPOS-Rīga datu apstrāde ar Bernes programmatūru gravitācijas lauka anomāliju struktūras izzināšanai.