Projekta noslēgums

Projekta "Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai" noslēguma aktivitātes

2013. gada septembrī noslēdzies zenītteleskopa projekta pēdējais etaps. Tā laikā LU Fizikas institūta mehāniskajās darbnīcās izpildīts ārpakalpojums optimizētas zenītteleskopa konstrukcijas darba rasējumu sagatavošanai un detaļu paraugu izgatavošanai. Iegūts detaļu komplekts, kas turpmāk tiks izmantots jaunās  konstrukcijas montāžai. Pabeigts tās projektējums, iepirktas nepieciešamas mehāniskās un elektroniskās komponentes.   Pabeigta instrumenta vadības un datu apstrādes programmatūras komplektēšana, izveidots tās tehniskais apraksts un instrumenta lietošanas metodikas apraksts.   Lai uzlabotu instrumenta prototipa parametrus, noregulēta pārveidotā precīzijas līmeņrāža stiprinājuma konstrukcija. Veikta optikas justēšana, tās gaitā atklājies bojājums termokompensācijas mehānismā, tas novērsts.   Līdz ar to projekts ir beidzies. Izgatavots zenītteleskopa prototips un tā vadības un datu apstrādes programmatūra, sagatavots uzlabotas konstrukcijas projektējums. Prototipa ekspluatācijas gaitā apstiprināta instrumenta koncepcijas un tehniskā izpildījuma piemērotība izvirzītā mērķa sasniegšanai. Vertikāles novirzes mērījumu rezultātu precizitāte atbilst sagaidītajam - ap 0.2". Uzskatam to par labu rādītāju, īpaši ņemot vērā, ka ziemas novērojumos, kā vēlāk izrādījas, bija cietis teleskopa termokompensacijas mehānisms, un nācās patstāvīgi cīnīties ar fokusēšanas problēmām. Tagad tas ir salabots, sagaidāms, ka turpmākie novērojumi ar prototipu būs precīzāki. Uzlaboto konstrukciju paredzēts tuvākajā laikā samontēt un nokomplektēt līdz galam, tai vajadzetu būt vēl precīzākai un stipri ērtākai lietošanā. Lai zenītteleskopu atzītu par labu ģeodēziskā sabiedrība un būtu cerības uz tā komerciālu pielietojumu, nepieciešami ilgstoši un reprezentatīvi novērojumi. To finansējums patreizējos zinātnes atbalsta apstākļos varetu būt problēma.