LU Muzeja krājuma glabātājs Rūdolfs Rubenis iepazīstina Hilda ģimeni ar LU mecenāta sienu (foto: Sarmīte Livdāne)
LU Muzeja krājuma glabātājs Rūdolfs Rubenis iepazīstina Hilda ģimeni ar LU mecenātu sienu. (foto: Sarmīte Livdāne)

2024. gada 31. maijā Latvijas Universitātē (LU) viesojās bijušā LU rektora, ķīmijas profesora Mārtiņa Prīmaņa* radinieki no Insbrukas Austrijā - mazdēls Pēteris Hilds ar savu sievu Sūzanu Hildu un bērniem, Mārtiņa Prīmaņa mazmazbērniem Džordžiju, Olīviju un Simonu Hildiem. Viesošanos organizēja LU Muzejs kopā ar LU Bibliotēku un Rīgas Stradiņu universitātes (RSU) Anatomijas muzeju, lai Hildu ģimenei palīdzētu atrast savas latviskās un vācbaltiskās saknes Latvijā caur Mārtiņa Prīmaņa un viņa brāļa, LU Medicīnas fakultātes profesora Jēkaba Prīmaņa, Pētera Hilda tēvoča, personībām.

Viesošanās sākās LU galvenās ēkas foajē, kur LU Muzeja un LU Bibliotēkas speciālisti sagaidīja Hildu ģimeni. Hildu ģimeni pārsteidza izstāde “Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija”, kas veltīta visiem LU rektoriem kā sava laika personībām un bija izvietota foajē par godu LU rektora Gundara Bērziņa inaugurācijas ceremonijai 2024. gada 29. maijā. Viesošanās notika bilingvālā gaisotnē - komunicējot gan angliski, gan vāciski, kas Hildu ģimeni ļoti iepriecināja. Hildu ģimenei aplūkoja arī M. Prīmaņa portretu LU rektoru galerijā, kas atrodas LU Senāta zālē. Īsā intervijā atbildot uz krājuma glabātāja Rūdolfa Rubeņa jautājumiem,  P. Hilds pastāstīja par M. Prīmaņa pēcteču likteni Austrijā pēc Otrā pasaules kara. 

LU Bibliotēkā galvenā bibliotekāre Ilze Veigura iepazīstināja Hildu ģimeni ar bibliotēkas krājumā pieejamajiem vēstures avotiem par M. Prīmani. Dzimtas privātajai bibliotēkai tika uzdāvināti LU izdotās grāmatas “Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs” eksemplāri. Notika arī kontaktu apmaiņa starp Hildu ģimeni, LU Bibliotēku un LU Muzeju, lai varētu turpmāk attīstīt sadarbību M. Prīmaņa vēsturiskā mantojuma apzināšanā un popularizēšanā. 

Pirms došanās uz RSU Anatomijas muzeju Hildu ģimene apskatīja LU vēsturisko studentu karceri, kas izraisīja gan izbrīnu, gan interesi par 19. gs. otrās puses studentu disciplinēšanas specifiku un vācisko faktoru Latvijas augstākās izglītības vēsturē. Austriešiem tas bija saistoši, ka Latvijas augstākajā izglītībā bija vērojama vāciskā ietekme. No LU galvenās ēkas jumta platformas viesi aplūkoja Rīgas panorāmu. 

Sekojošajā RSU Anatomikuma muzeja apmeklējumā Hildu ģimene iepazinās ar LU Medicīnas profesora Jēkaba Prīmaņa ieguldījumu Latvijas patoloģijā un antropoloģijā. P. Hildam izpētīja sava tēvoča fotogrāfijas, saredzot ģenētiskās līdzības ar sevi. Paralēli vizītei Hildu ģimene ieguva iespēju izmēģināt interaktīvās ierīces Anatomijas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, kas apmeklējumu padarīja jautrāku.  

Pēc muzeja apmeklējuma Hildu ģimene apmeklēja namus Alberta ielā 1 un 3, kur savulaik dzīvojis Mārtiņš Prīmanis pirms došanās trimdā uz Vāciju un Austriju. 

*Mārtiņš Prīmanis bija latviešu ķīmiķis, LU Ķīmijas fakultātes profesors, latviešu studentu korporācijas Talavija biedrs un LU rektors, kura rektora pilnvaru laikā Jelgavā nodibināta Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija (mūsdienu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) un apstiprināts LU karogs kā viens no LU saimi vienojošiem simboliem. M. Prīmanis aizstāvējis doktora disertāciju par brūnogļu ieguvi Kurzemē.

 
Foto atskats

Dalīties

Saistītais saturs

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Laiki mainās - rektors paliek
04.11.2021.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Laiki mainās - rektors paliek

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs
21.09.2021.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Latvijas Universitātes vadība jaunajos amata tērpos
24.04.2019.

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Latvijas Universitātes vadība jaunajos amata tērpos