Karls Alfrēds fon Citels. Attēls no de.wikipedia.org. Autors nezināms, 1904. gads.
Karls Alfrēds fon Citels. Attēls no de.wikipedia.org. Autors nezināms, 1904. gads.

Latvijas Universitātes (LU) Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās atrodas paleontoloģijas plakātu kolekcija, kas saglabājusies no 20. gs. sākuma. Plakātu autors ir izcils vācu ģeologs un paleontologs Karls Alfrēds fon Citels.

Plakātu lielums ir aptuveni 148 x 116 cm. Plakātos attēlotas ir dzīvnieku fosilijas un rekonstrukcijas 19. gs. beigu zinātniskajā līmenī. Zīmējumos lietota melna un brūna krāsa. Uzrakstu maz - norādīta fosilo dzīvnieku sistemātiskā piederība, zinātniskie nosaukumi, plakāta nosaukums, numurs, autors, izdevniecība. Katrs plakāts veidots no četrām tipogrāfijā apdrukātām papīra loksnēm, kas pielīmētas pie lina auduma, tam augšā un apakšā piestiprinātas melnas koka līstes, ar lentām plakāta apsiešanai uzglabājot sarullētā veidā, augšējā līste ar aukliņu pakāršanai pie sienas. Plakāta otrā pusē ir plakāta nosaukums un numurs, kas lasāmi, kad plakāts sarullēts. Vairums plakātu ir vertikāli orientēti.

Plakātu autors ir izcils vācu zinātnieks Karls Alfrēds fon Citels (Karl Alfred von Zittel, 1839 – 1904). K. Citels bija profesors Minhenes Universitātē un Minhenes Paleontoloģijas muzeja direktors un ir autors apmēram 180 zinātniskiem darbiem – gan īsiem rakstiem, gan plašiem apcerējumiem par paleontoloģiju. Tā laika paleontoloģijas un ģeoloģijas vēsture atspoguļota darbā Geschichte der Geologie und Palaeontologie bis Ende des 19 Jahrhunderts. Par K. Citela izcilāko darbu uzskata Paleontoloģijas rokasgrāmatas Handbuch der Palæontologie piecus sējumus (1876-1893), kas sarakstīti kopā ar A. Šenku, V.P. Šimperu un S.H. Skuderu un ir šajā jomā viens no izcilākajiem darbiem, kas paleontoloģijai ļāvis kļūt par patstāvīgu zinātni.

19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, dažādās izdevniecībās, vairākos izdevumos un variantos tika izdoti K. Citela “Paleontoloģijas plakāti” - Palaeontologische Wandtafeln, kas paredzēti paleontoloģijas apguvei. Tā bija vairāku desmitu plakātu sērija, kuras radīšanā piedalījušies arī citi zinātnieki un mākslinieki.

K. Citela zīmējumus rediģējis profesors Karls von Haushofers un profesors Jozefs Fēliks Pompeckis (J.F. Pompeckj).

Pirmais K. Citela Paleontoloģiskos plakātus – Palaeontologische Wandtafeln – izdeva Teodors Fišers Vācijā, Kaselē, laikā no 1879. līdz 1890. g. Šajā plakātu komplektā bija 61 plakāts.

Vēlāk, 1897. – 1901. g., tos izdeva Emanuela Šveicerbarta izdevniecība Štutgartē, un plakātu skaits tika papildināts līdz 73. E. Šveicerbarta izdevniecībā 1908. un 1909. g., jau pēc K. Citela nāves, iznāca arī pēdējais un plašākais izdevums – K. Citela fosilo dzīvnieku sērija (83 plakāti), kas tika papildināta ar otro sēriju – desmit fosilo augu plakātiem, kuru autori – J.F. Pompeckis un H. Salfelds.

Latvijas Universitātes Muzeja krājumā ir plakāti no dažādiem, vismaz trīs, izdevumiem.

Uz plakātiem ir Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūta zīmogs un inventāra numurs.

Plakāti Latvijas Universitātē varētu būt iegādāti ap 1925. gadu un lietoti kā uzskates līdzeklis profesora Ernsta Krausa paleontoloģijas lekcijās; pēc E. Krausa aiziešanas no LU 1935. gadā paleontoloģijas kursu līdz 1944. g. lasīja docents Nikolajs Delle. Pēc N. Delles paleontoloģiju mācīja Pēteris Liepiņš, kurš 1945. – 1946. g. bija docenta vietas izpildītājs, bet vēlāk, politiska spiediena dēļ, vecākais pasniedzējs. Domājams, visi LU ģeoloģijas studenti, kas mācījušies no 1925. līdz 1952. gadam, ir šos K. Citela plakātus izmantojuši paleontoloģijas studijās.

Pēc kara, 1944. g. Latvijas Valsts universitātē gan tika (pēc Maskavas Valsts universitātes parauga) dibināta Ģeoloģijas un augsnes fakultāte, taču pēc tam ģeoloģijas kurss tika pakāpeniski sašaurināts. Pēc pieciem gadiem šī fakultāte tika likvidēta un ģeoloģiskās katedras iekļautas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas fakultātē. 1951. gadā Mineraloģijas un petrogrāfijas katedru apvienoja ar Ģeoloģijas katedru, bet 1952. arī tā tika likvidēta un līdz 1990. g. Latvijā ģeoloģijas studijas nebija iespējamas. Tomēr Ģeogrāfijas fakultātes mācībspēki un citi entuziasti saglabāja ģeoloģijas kolekcijas, tai skaitā arī šos plakātus.

Ar 19. gs. beigu un 20. gadsimta sākuma plakātu krājumiem lepojas vairākas mācību iestādes un interneta vietnes, un daudzi no K. A. fon Citela paleontoloģiskajiem plakātiem ir skatāmi vairākās Eiropas universitāšu un muzeju digitālajās kolekcijās.

  • Sanktpēterburgas Universitātes (Krievijā) paleontoloģijas vēsturei veltītā vietnē varam skatīt trīs K. Citela plakātus (76. – 78. att.). Te redzams arī plakāts ar pareizaura skeleta attēlu, šis plakāts ir divreiz lielāks par pārējiem sērijas plakātiem, t.i. apm. 120 x 300 cm. Vienam no plakātiem norādīta izdevniecība “Pichlers Witwe & Sohn, buchhandlung und Lehrmittelanstalt, Wien & Leipzig”, kas kā K. Citela plakātu izdevēja nekur citur nav minēta.
  • Vīnes Universitātē (Austrijā) saglabājušies trīspadsmit K. Citela plakāti (no tiem divi digitalizēti un skatāmi).
  • Padujas Universitātes (Itālijā) digitālajās kolekcijās PHAIDRA skatāmi 64 K. Citela Paleontoloģijas plakāti. Starp tiem arī krāsainas ainavas - sešas t.s. ideālās ainavas, kurās attēlota aizvēsturisko laikmetu dabas daudzveidība ar bagātīgu un daudzveidīgu augu valsti, to autors - Karls fon Haushofers, un divas mūsdienu dabas ainavas, kurās attēlots Jeloustonas Nacionālais parks. Te iespējams iepazīties arī ar digitalizētu K. A. Fon Citela Paleontoloģisko plakātu skaidrojumu, kas tika pievienots Štutgartes izdevēja E. Šveicerbarta izdotajiem plakātiem ar paskaidrojumiem par zīmējumos redzamo.
  • Utrehtas Universitātes muzeja (Nīderlandē) krājumā UTM digitalizēti 63 K. Citela plakāti un to papildinājums – desmit Pompecka-Salfelda paleobotānikas plakāti.
  • 2011. g. Jēnas Universitātē (Vācijā) tika atrasts un apzināts dažādu autoru 330 plakātu liels krājums; starp tiem arī K. Citela plakāti. Par to 2012. g. publicēts lielāks pētījums: Tunger C., Michael Markert M., Hoßfeld U. Die Wandtafel-sammlung der Speziellen Zoologie in Jena. (Skat. 333.lpp.)
  • Astoņpadsmit K. Citela plakāti skatāmi vietnē The Nautiloid Network.
  • Holandes interneta vietne Kolekcija attēlos - Verzameling in beeld - veltīta plakātiem kā vēsturiskam uzskates līdzeklim skolās u.c. mācību iestādēs 19.-20. gs. Tajā iekļauti 10 Pompecka-Salfelda paleobotānikas plakāti no Utrehtas Universitātes muzeja krājuma.
  • Aizvēstures attēlu krājumā La preistoria immaginata iekļauts lietošanai ērts pilns K. Citela plakātu un Pompecka-Salfelda papildinājuma saraksts līdz ar saitēm uz Padujas un Utrehtas kolekcijām. Sarakstā 19 saišu trūkst – šie plakāti nav zināmi vai digitalizēti.

Daži no K. Citela plakātiem zināmi tikai LU Muzeja krājumā, to attēli ievietoti LU elektronisko resursu repozitorijā.

Latvijas Universitātē saglabātie plakāti papildina liecības par plakātiem kā populāru mācību līdzekli 19. – 20. gs., kā arī par ievērojamo 19. gs. zinātnieku Karlu A. fon Citeli kā paleontoloģijas mācību līdzekļu autoru.

Par K. Citela plakātiem LU Muzeja krājumā un zinātnes vēsturē skatāma virtuālā izstāde “Karla A. fon Citela paleontoloģijas plakāti”.

Klātienē K.Citela skatāmi LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās iepriekš piesakoties apmeklējumam ŠEIT, papildus informācija: maris.rudzitis@lu.lv

Par K. A. Citelu informācija:

K. A. fon Citela biogrāfija (vācu val.)

Wikipedia | Karl Alfred von Zittel

Dalīties