Latvijas Universitātes (LU) Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās atrodas paleontoloģijas plakātu kolekcija. Tās autors ir izcils vācu ģeologs un paleontologs Karls Alfrēds fon Citels. Plakātu kolekcija izvēlēta par 2021.gada oktobra mēneša priekšmetu, kurai veltīta virtuālā izstāde.

Izstāde “Karla A. fon Citela paleontoloģijas plakāti”

Plakātu lielums ir standarta - 148 x 116 cm, katrs plakāts veidots no tipogrāfijā apdrukātām papīra loksnēm, kas pielīmētas pie lina auduma, plakātu augšējās un apakšējās malas piestiprinātas koka līstēm. Plakātos ir attēlotas dzīvnieku fosilijas un rekonstrukcijas 19. gs. beigu zinātniskajā līmenī. Zīmējumos lietota melna un brūna krāsa. Uzrakstos norādīta fosilo dzīvnieku sistemātiskā piederība, zinātniskie nosaukumi, plakātu autors, izdevniecība.

Plakātu autors - vācu zinātnieks Karls Alfrēds fon Citels (Karl Alfred von Zittel, 1839 – 1904). K. Citels bija profesors Minhenes Universitātē un Minhenes Paleontoloģijas muzeja direktors un ir autors daudziem, ap 180, zinātniskiem darbiem – rakstiem, plašiem apcerējumiem par paleontoloģiju, paleontoloģijas un ģeoloģijas vēsturi. Par viņa izcilāko darbu uzskata Paleontoloģijas rokasgrāmatas Handbuch der Palæontologie piecus sējumus (1876-1893), kas sarakstīti kopā ar A. Šenku, V.P. Šimperu un S.H. Skuderu un ir šajā jomā viens no izcilākajiem darbiem, kas paleontoloģijai ļāvis kļūt par patstāvīgu zinātni.

K. Citela plakāti tika izdoti 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, dažādās izdevniecībās, vairākos izdevumos un variantos. LU Muzejā ir plakāti no vismaz trīs izdevumiem, arī no pirmā (T. Fišers 1879, Kaselē) izdevuma, un no pēdējā, ko ar zīmējumu redaktora J. F. Pompecka (J.F. Pompeckj) gādību jau pēc K. Citela nāves iespieda E. Šveicerbarta izdevniecība 1909. gadā Štutgartē.

Plakāti Latvijas Universitātē varētu būt iegādāti ap 1925. gadu un lietoti kā uzskates līdzeklis profesora Ernsta Krausa paleontoloģijas lekcijās; pēc tam paleontoloģijas kursu lasīja docents Nikolajs Delle, pēc tam, līdz 1952.g. – docenta vietas izpildītājs Pēteris Liepiņš. Domājams, ka visi LU ģeoloģijas studenti, kas mācījušies laikā no 1925. līdz 1952. g., ir šos K. Citela plakātus redzējuši un izmantojuši.

19. un 20. gadsimtā kā mācību līdzekļi dabaszinībās plaši tika izmantoti tipogrāfiski iespiesti zīmēti plakāti. Visbiežāk to tēma bija botānika, zooloģija, cilvēka bioloģija. Ļoti populāra bija Vīnes biologa Paula Pfurtšellera (Paul Pfurtscheller) zooloģisko plakātu sērija un Leipcigas zoologa Rūdolfa Leikarta (Rudolf Leuckart) zooloģisko plakātu sērija bija ļoti populāras, to zīmējumi arī 20. gs. beigās nereti tika reproducēti mācību grāmatās un mūsdienās redzami daudzās tīmekļa vietnēs. Botānikā izcilākie bija Oto Šmeila (Otto Schmeil) zīmējumi. Paleontoloģijas jomā zināmākie bija K. A. fon Citela Paleontoloģiskie plakāti – Palaeontologische Wandtafeln.

Daudzi no 83 K. A. fon Citela paleontoloģiskajiem plakātiem ir skatāmi vairāku Eiropas universitāšu un muzeju digitālajās kolekcijās. Daži no plakātiem zināmi tikai LU Muzeja krājumā, to attēli ievietoti LU elektronisko resursu repozitorijā.

Papildus informācija par izstādi un paleontoloģijas priekšmetiem LU Muzeja krājumā: maris.rudzitis@lu.lv

Papildus informācija:

K. A. fon Citela biogrāfija (vācu val.)

Dalīties