Vācu okupācijas laikā izdotā ģeoloģiskā karte.
Vācu okupācijas laikā izdotā ģeoloģiskā karte.

Ar 2020. gadu LU Muzejs uzsāk jaunu pasākumu ciklu “Sarunas Muzejā”. Pirmo sarunu rosināja LU Muzeja krājuma Ģeoloģijas kolekcijās esošā karte: Geologishe Karte Ostlands und angrenzender Gebiete des Europäische Russlands (ohne Quartär) Zusammengestellt von N. Delle 1942. Tajā redzama ne vien Latvijas, bet arī plašu blakus esošo teritoriju ģeoloģiskā uzbūve. Karti 1942. gadā - vācu okupācijas laikā, izdevis Zemes bagātību pētīšanas, vēlākais Ģeoloģijas, institūts. Šis muzejiskais priekšmets ir izvirzīts par janvāra “Mēneša priekšmetu”, kura izpētes apraksts skatāms šeit.

Sarunas gaitā ieskatīsimies pagātnē - tajos gados (1925-1942), kad tika iegūta un apkopota Latvijas ģeoloģiskās kartes informācija. Atcerēsimies kartes sastādītāju – ģeologu, LU docentu Nikolaju Delli un citus tā laika ģeologus, kā arī toreizējās ģeoloģiskās izpētes īpatnības. Uzklausīsim kartes izvērtējumu no šodienas ģeologu skatījuma. Pievērsīsimies arī politiskajam stāvoklim – vācu okupācijai (1941-1944), kas, sākoties Otrajam pasaules karam Austrumu frontē, nomainīja padomju okupāciju (1940-1941) un izveidoja savu okupācijas varas struktūru – Ostlandes reihskomisariātu, kam bija militāri-politiskā loma kartes izveidošanā.

Piedalīties Sarunā aicinām ģeoloģijas, kartogrāfijas un vēstures speciālistus, muzeju darbiniekus un citus interesentus. Papildus informācija un iepriekšēja pieteikšanās maris.rudzitis@lu.lv līdz 23.janvārim.

Saruna notiks LU Muzeja Ģeoloģijas kolekciju telpās Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, 321. telpā š. g. 27. janvārī, sākums pl. 15.00. Pasākums tiks ierakstīts un saglabāts LU Muzeja krājumā.

Dalīties

Saistītais saturs

ZEM LUPAS. Filozofijas lekciju konspekti no Rīgas Universitātes laika
01.03.2021.

ZEM LUPAS. Filozofijas lekciju konspekti no Rīgas Universitātes laika

Notikušas pirmās “Sarunas Muzejā”
02.02.2020.

Notikušas pirmās “Sarunas Muzejā”

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. LU docenta Nikolaja Delles sastādītā 1942. gada ģeoloģiskā karte
08.01.2020.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. LU docenta Nikolaja Delles sastādītā 1942. gada ģeoloģiskā karte

Nikolajam Dellem 120: virtuālā izstāde
16.08.2019.

Nikolajam Dellem 120: virtuālā izstāde