1928. gada 29. augustā dzimusi Zenta Alksne (dz. Pētersone) - latviešu astronome, fizikas doktore. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas līdzstrādniece (1953 - 1987). Zenta Alksne pētījusi zvaigžņu īpatnējās kustības, oglekļa zvaigžņu spektrus un fotometriskās īpašības, atklājusi 300 jaunu oglekļa zvaigžņu. Trīs monogrāfiju (1971, tulkota ASV 1981; 1983, tulkota ASV 1991) līdzautore, daudz zinātnisku publikāciju, populārzinātnisku rakstu un grāmatu “Laika mērīšana un skaitīšana” (1955) un “Aukstās zvaigznes” (1974) autore. Starptautiskās Astronomijas savienības (1979 - 1989) un Latvijas Astronomijas biedrības (1947 - 1993) biedre.

Zeltai Alksnei – 80

Astrofiziķe Zenta Alksne (29.07.1928.–6.03. 2011.)