1922. gada 6. oktobrī dzimusi Rota Saveļjeva (dz. Gūtmane) – latviešu astronome un pedagoģe, Aizputes vidusskolas skolotāja no 1944. gada, astronomiskā pulciņa vadītāja un aktīva Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļas biedre no 1951. gada. Piedalījās Saules aptumsuma ekspedīcijās 1954. gadā Nīcas tuvumā, 1981. gadā Kopjevā, 1990. gadā Belomorskā. Publikācijas periodikā par astronomijas jautājumiem.

Rota Saveļjeva (Gūtmane) – 80