1878. gada 29. jūlijā dzimis Alfrēds Žaggers - latviešu astronoms, Dr. math. (1943). Mangaļu jūrskolas skolotājs (1903 - 1920), LU mācībspēks (1920 - 1944), profesors (1940), LU Astronomiskās observatorijas direktors (1922 - 1944). Pētījumi par astrometrisko mērījumu precizitāti. Divu mācību grāmatu autors. Piešķirts Triju zvaigžņu ordenis.

INTERVIJA AR ASTRONOMA MAZMEITU INGRĪDU ŽAGGERI

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Astronoma Alfrēda Žaggera publikāciju kopums

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Heides teleskops - gandrīz 100 gadus universitātē