1878. gada 29. jūlijā Aizkraukles pagastā dzimis Alfrēds Žaggers - latviešu astronoms. Pēc Rīgas Pētera I reālskolas pabeigšanas 1898. gadā iestājies Rīgas Politehniskajā institūtā, kur nodarbojies arī ar astronomiju, taču dažādu iemeslu dēļ institūtu pabeidzis tikai 1913. gadā, aizstāvot diplomdarbu un iegūstot inženiera-tehnologa grādu. No 1903. gada uz brīva līguma pamata strādājis par skolotāju Mangaļu jūrskolā, nākamajā gadā Sanktpēterburgā nokārtojis eksāmenu astronomijā štata skolotāja tiesību iegūšanai un no 1904. gada 1. (14.) jūlija apstiprināts par Mangaļu jūrskolas štata skolotāju astronomijā. Pie jūrskolas viņš iekārtoja nelielu observatoriju un izveidoja laika staciju precīzā laika radiosignālu uztveršanai. Pirmā pasaules kara laikā, kad skola bija evakuēta uz Krieviju, bija tās vadītājs (1915–1920). 1920. gadā A. Žaggers atgriezās Latvijā un sāka lasīt lekcijas Latvijas Universitātē. 1922. gadā viņš iepazinās ar Vācijas observatorijām, bet rudenī tika ievēlēts par LU Astronomiskās observatorijas pārzini un docentu. Vēlāk tika ievēlēts par LU Astronomiskās observatorijas direktoru (1922. – 1944). Viņa vadībā tika izvērsts mācību darbs, izveidots observatorijas laika dienests, sākās regulārie novērojumi un zinātniskie pētījumi. Viņš aktīvi darbojās Baltijas ģeodēzijas komisijā, piedalījās un uzstājās konferencēs (1924–1936). 1927. gadā ievēlēts par vecāko docentu, lasījis LU studentiem daudz lekciju. Paralēli darbam LU viņš turpināja mācīt jūras astronomiju Rīgas jūrskolā. 1939. gadā A. Žaggers kļuva par LU ārkārtas profesoru, nākamajā gadā par profesoru. 1944. gadā aizstāvēja disertāciju „Daži papildinājumi astronomisko mērījumu precizitātes palielināšanai, novērojumu un aprēķinu vienkāršošanai” un ieguva Dr. math. grādu. Alfrēda Žaggera disertācija aplūkojam LU Muzeja astronomijas ekspozīcijā. Viņam ir pētījumi par astrometrisko mērījumu precizitāti. Divu mācību grāmatu autors. Piešķirts Triju zvaigžņu ordenis.

1944. gada rudenī kopā ar dzīvesbiedri Mariju Rozenu devās trimdā uz Vāciju, 1951. gadā ieceļoja ASV. Ar astronomiju vairs nav nodarbojies. Apglabāts Ņujorkā, ASV.

INTERVIJA AR ASTRONOMA MAZMEITU INGRĪDU ŽAGGERI

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Astronoma Alfrēda Žaggera publikāciju kopums

Mangaļu jūrskola