Pie Gunāra Gulbja kapa. No kreisās: Ē. Lanka, lektore; A. Krūze, prof. emer.; Z. Anspoka, prof.; E. Stikute, doc. Foto: J. Vikšers
Pie Gunāra Gulbja kapa. No kreisās: Ē. Lanka, lektore; A. Krūze, prof. emer.; Z. Anspoka, prof.; E. Stikute, doc. Foto: J. Vikšers

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki turpina gadiem ilgo tradīciju – katra akadēmiskā gada sākumā apmeklēt pedagogu atdusas vietas.

Šogad 31. augustā bijušie kolēģi devās uz Meža un Raiņa kapiem Rīgā. Ziedus nolika daudzu bijušo LU mācībspēku un absolventu, Rīgas skolu skolotāju un dažādos laikmetos pedagoģijas vēsturē zināmu personību piemiņas vietās. No fakultātes bijušajiem docētājiem Meža kapos tika pieminēti Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pirmais dekāns Gunārs Gulbis (1931 – 1986). Daudz atmiņu raisījās pagājušajā gadā aizsaulē aizgājušā profesora Jāņa Anspaka (1929 – 2021) atdusas vietā, savukārt Raiņa kapos atcerējās docenti Intu Kraukli (1937 – 2010), kurai 28. oktobrī būtu 85. jubileja. Šogad kopā ar mums bija Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Vikšers un vēsturniece Zinta Valdmane, kuras stāstījumi bagātināja mūsu zināšanas par kapsētām un tur guldītām pedagogu personībām.

LU Muzejā ir plaša pedagoģijas vēstures liecību kolekcija, ar kuru var iepazīties piesakoties apmeklējumam vai attālināti rudolfs.rubenis@lu.lv; tel. 67034032 vai 25733456.

Dalīties