Godinot izcilo latviešu botāniķi un ģenētiķi Aleksandru Zāmeli 125 gadu jubilejā, Latvijas Universitātes (LU) Muzejs par augusta Mēneša priekšmetu ir izvēlējies fotogrāfa Mārtiņa Lapiņa 20. gadsimta 20. gadu otrajā pusē – 30. gados darbnīcā uzņemto A. Zāmeļa portretu, kas izceļas ar poētisku personības atveidojumu un dabaspētnieka tēla vispārinājumu. Šī fotogrāfija arī ievada pētniekam veltīto virtuālo izstādi “Aleksandram Zāmelim 125”.

A. Zāmelis (1897 –1943; citviet arī -Zāmels, Sahmels, Sāmels) ir ne tikai ievērojams botāniķis, bet arī viens no mūsu valsts pirmajiem ģenētiķiem. Viņš veica pētījumus augu sistemātikā, izmantojot augu anatomijas, morfoloģijas, un ģenētikas metodes. Īpašu uzmanību viņš veltīja tādām sistemātiskā ziņā sarežģītām augu ģintīm kā rasaskrēsliņi Alchemilla un silpurenes Pulsatilla. Viņš rakstīja arī par Latvijā reti sastopamu augu sugām un to izplatību, par latvju dainās minētajiem augiem, kā arī pētīja augu iedzimtību, visvairāk pievēršoties filadelfiem Philadephus un krustziežiem Cruciferae.

Izstāde tapusi pateicoties tās sagatavošanas komandai, kurā strādāja LU Muzeja krājuma glabātājas Daiga Jamonte un Kristīne Kuzņecova, LU Muzeja direktore, vadošā pētniece Iveta Gudakovska, LU Botāniskā dārza direktora vietniece Signe Tomsone un neatkarīgā pētniece, Latvijas Botāniķu biedrības biedre Ilona Jepsena. LU Akadēmiskās bibliotēkas bibliotekāre Dagnija Ivbule izstādei sagatavojusi A. Zāmeļa bibliogrāfiju, kas būs noderīgs materiāls vēsturiskā mantojuma turpmākai izpētei. Vērtīgu ieguldījumu izstādes tapšanā devuši LU Muzeja krājuma glabātāji Māris Rudzītis un Rūdolfs Rubenis, kā arī Sarmīte Livdāne, kuras fotografētie A. Zāmeļa stādītie filadelfi rotā šo izstādi. Izstādes veidotāji izsaka pateicību visiem, kas ar padomu, precizējumu vai konsultācijām sniedza atbalstu. Īpaša pateicība Dr. biol. Jēkabam Raipulim, Dr. habil. biol. emeritus Edgaram Vimbam, Dr. habil. biol. emeritus Alfonam Piterānam, kā arī Lienei Visendorfai, kuras dāvinājums ir papildinājis A. Zāmeļa mantojuma apakškolekciju ar nozīmīgiem materiāliem. Daļa no šiem materiāliem, kas šobrīd ir iekļauti LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju A. Zāmeļa mantojuma apakškolekcijā, līdz ar citiem minētās apakškolekcijas, LU Botāniskā dārza arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva un Zāmeļu ģimenes arhīva materiāliem apskatāmi virtuālajā izstādē. Tie ir dažādi dokumenti, fotomateriāli (gan privāti, gan uzņemti eksperimentu fiksēšanai), vēstules, pētnieciskā un pedagoģiskā darba materiāli, manuskripti un publikācijas, kā arī herbāriji, kas bagātīgi pārstāvēti LU Muzeja Herbarium Latvicum kolekcijā.

Iepazīties ar izstādē apskatāmo materiālu oriģināliem, kā arī pārējiem ar A. Zāmeļa dzīvi un darbību saistītajiem materiāliem iespējams LU Muzeja Botānikas un Mikoloģijas kolekcijās, iepriekš piesakoties šeit.

Izstādes atklāšana fotogrāfijās LU Botāniskajā dārzā

Dalīties

Saistītais saturs

Aleksandra Zāmeļa dzimšanas dienas rīts - virtuālās izstādes atklāšana
17.08.2022.

Aleksandra Zāmeļa dzimšanas dienas rīts - virtuālās izstādes atklāšana

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Mārtiņa Lapiņa fotografētais Aleksandra Zāmeļa portrets
01.08.2022.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Mārtiņa Lapiņa fotografētais Aleksandra Zāmeļa portrets

Jaunieguvums Muzeja krājumā
02.10.2021.

Jaunieguvums Muzeja krājumā

ZEM LUPAS. Ģinšu un sugu krustošanas mēģinājumi krustziežu dzimtā (Cruciferae)
17.03.2020.

ZEM LUPAS. Ģinšu un sugu krustošanas mēģinājumi krustziežu dzimtā (Cruciferae)

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. A. Zāmeļa 1925. gadā ievāktais mazā zvaguļa herbārijs
25.02.2019.

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. A. Zāmeļa 1925. gadā ievāktais mazā zvaguļa herbārijs