Latvijas Universitātes Muzeja Zooloģijas kolekcijās glabājas īpaša kolekcija – Reiņa Kampes upespērleņu kolekcija, kas ievākta laika periodā no 1927. gada līdz 1939. gadam. Kolekcijas vērtību visvairāk nosaka tas, ka tā sniedz informāciju par šīs apdraudētās sugas stāvokli iepriekšējos gadu desmitos. Upespērlenēm draud iznīkšana ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē. Tā ir suga, kas pielāgojusies dzīvot ļoti tīrās upēs. Tiklīdz ūdens kvalitāte nedaudz pazeminās, iet bojā upespērleņu mazuļi, jo tie ir jutīgāki nekā pieaugušās gliemenes. Rezultātā visās atradnēs Latvijā notiek gliemeņu populāciju novecošana, bet jaunas paaudzes klāt nenāk. Tāpēc virtuālās izstādes “Upespērlenes Latvijā” mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka nepieciešami īpaši projekti, lai palīdzētu šai sugai izdzīvot.

Tāds pats mērķis bija arī upespērlenes izvirzīšanai par gada gliemeni 2022. Katru gadu tiek izvirzīti dažādi dabas simboli: Ornitoloģijas biedrība izvirza kādu putnu sugu, Latvijas nacionālais dabas muzejs kādu zīdītāju sugu, Entomoloģijas biedrība kukaiņu sugu utt. Latvijas Malakologu biedrība gada gliemjus izvirza kopš 2005. gada. Idejas un pamatojumi, kāpēc kādu sugu izvirzīt, ir bijuši ļoti dažādi. Tomēr tik kritiska situācijai kā upespērlenei nav nevienai citai gliemju sugai Latvijā.

Papildus informācija:

Latvijas Malakologu biedrība - gliemjošana

Dabas dati

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Reiņa Kampes upespērleņu kolekcija
11.01.2022.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Reiņa Kampes upespērleņu kolekcija

Fotogalerija “Jūras gliemju daudzveidība Ā. Butuļa kolekcijā”
26.07.2019.

Fotogalerija “Jūras gliemju daudzveidība Ā. Butuļa kolekcijā”

Saldūdens gliemeņu aizsardzība pasaulē
08.07.2019.

Saldūdens gliemeņu aizsardzība pasaulē