Latvijas Universitātes Studentu karcera sienas fragments. Foto: S. Livdāne
Latvijas Universitātes Studentu karcera sienas fragments. Foto: S. Livdāne

2021. gada 7. septembrī notiks Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstītā projekta otrais seminārs "Studentu karceri Baltijā un Vācijā: kopīgais un atšķirīgais". Projekta partneri no Tartu un Heidelbergas universitātēm diskutēs par kopīgo un atšķirīgo:

  • Studentu karceru izveides vēsturē, mērķiem un funkcijām augstskolas darba organizācijā;
  • Karceru arhitektūru un telpu organizāciju;
  • Studentu nonākšanu karcerī un uzturēšanās noteikumiem;
  • Piktogrammu un zīmējumu raksturīgākajām iezīmēm uz karceru telpu sienām un griestiem;
  • Karceru vēstures izpēti mūsdienu kontekstā;
  • Karceru darbību šodienas augstskolās;
  • Citiem interesējošiem jautājumiem.

Tiešsaistes seminārs sāks darbu pulksten 10.00 pēc Latvijas laika, tajā var piedalīties ikviens interesents pieslēdzoties Zoom platformai ŠEIT

Meeting ID: 916 755 6838

Passcode: 743330

Projekta "Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā" mērķis ir Izvērtēt Studentu karcera kultūrvēsturisko unikalitāti, raksturojot to kā sava laika augstskolas studiju procesa organizēšanas un studentu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Dalīties

Saistītais saturs