2019. gada 21. februārī LU galvenās ēkas 4. stāva zālē dienas garumā notiks LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas „Zinātņu vēsture un muzeoloģija“ darbs.

LU simtgades gadā sekcijas darbs tiks organizēts divās sēdēs. Pirmajā sēdē „Muzeoloģijas aktualitātes“ iepazīsim muzeju darbības aktualitātes: uzstādījumus muzeju lomai sabiedrībā, krājuma pētniecības jautājumiem, muzeju kolekcijām kā unikālām laikmeta liecībām un pētniecības avotiem, muzeju darbam ar sabiedrību. Otrajā sēdē „Zinātņu vēsture LU simtgadē” pētnieki demonstrēs savus jaunākos zinātņu vēstures pētījumu rezultātus, atklājumus LU darbībā, to sasaisti ar LU un personību lomu zinātnes simts gadu attīstībā.

Katras sēdes noslēgumā referentus un konferences sekcijas dalībniekus aicināsim aktīvi piedalīties domu apmaiņā paneļdiskusijas formā.

Programma

Reģistrēšanās dalībai

Sekcijas norises zālē būs skatāma izcilajam algologam Heinriham Skujam veltītā LU Muzeja sagatavotā izstāde, kas ļauj iepazīt daļu no zinātnieka mantojuma un dod ieskatu mūsdienu hidrobiologu darbā fotogrāfijās.

Dalīties

Saistītais saturs