Aprīlis, 2024
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
aprīlis
aprīlis, 2024
01
.
00
līdz
23.59
Atklāts asteroīds „Dīriķis”
01. aprīlis, 2024. Visa diena
Atklāts asteroīds „Dīriķis”
.
00
līdz
23.59
Dzimis Augusts Vilhelms Napjerskis
01. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Augusts Vilhelms Napjerskis
02
.
00
līdz
23.59
Dzimis Ints Veinbergs
02. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Ints Veinbergs
03
04
.
00
līdz
23.59
Dzimis Valentīns Šteinbergs
04. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Valentīns Šteinbergs
.
00
līdz
23.59
Dzimis Ilgmārs Eglītis
04. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Ilgmārs Eglītis
05
.
00
līdz
23.59
Dzimis Kārlis Voldemārs Štāls
05. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Kārlis Voldemārs Štāls
06
.
00
līdz
23.59
Dzimis Ēvalds Mugurēvičs
06. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Ēvalds Mugurēvičs
07
08
.
00
līdz
23.59
Dibināta studentu korporācija Hasmonea
08. aprīlis, 2024. Visa diena
Dibināta studentu korporācija Hasmonea
10
.
00
līdz
14.00
Zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijas sēde: Krājums kā Latvijas Universitātes vēstures izpētes avots un rezultāts
Muzejs
08. aprīlis, 2024. 10.00 - 14.00
Zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijas sēde: Krājums kā Latvijas Universitātes vēstures izpētes avots un rezultāts
Muzejs
09
.
00
līdz
23.59
Pirmā kora “Dziesmuvara” biedrības sapulce
09. aprīlis, 2024. Visa diena
Pirmā kora “Dziesmuvara” biedrības sapulce
10
.
00
līdz
23.59
Dzimis Leonīds Slaucītājs
10. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Leonīds Slaucītājs
.
00
līdz
23.59
Dzimis Eižens Leimanis
10. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Eižens Leimanis
11
.
00
līdz
23.59
Dzimis Haralds Loudons
11. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Haralds Loudons
12
.
00
līdz
23.59
Atklāts asteroīds „Ikaunieks”
12. aprīlis, 2024. Visa diena
Atklāts asteroīds „Ikaunieks”
13
.
00
līdz
23.59
Dzimis Aleksandrs Beks
13. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Aleksandrs Beks
14
.
00
līdz
23.59
Dzimusi Irmgarde Embovica
14. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimusi Irmgarde Embovica
15
.
00
līdz
23.59
Dzimis Konstantīns Bogojavļenskis
15. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Konstantīns Bogojavļenskis
16
.
00
līdz
23.59
Dzimis Augusts Ošiņš
16. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Augusts Ošiņš
17
.
00
līdz
23.59
Atklāts asteroīds „Duna” (Daugava)
17. aprīlis, 2024. Visa diena
Atklāts asteroīds „Duna” (Daugava)
.
00
līdz
23.59
Dzimis Leons Āboliņš
17. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Leons Āboliņš
18
.
00
līdz
23.59
Dibināta studentu korporācija Ruthenia
18. aprīlis, 2024. Visa diena
Dibināta studentu korporācija Ruthenia
.
00
līdz
23.59
Atklāts asteroīds „Balklavs”
18. aprīlis, 2024. Visa diena
Atklāts asteroīds „Balklavs”
.
00
līdz
23.59
Dzimis Eižens Rozenšteins
18. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Eižens Rozenšteins
19
20
21
.
00
līdz
23.59
Dzimis Pauls Lakševics
21. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Pauls Lakševics
.
00
līdz
23.59
Dibināta studenšu korporācija Zinta
21. aprīlis, 2024. Visa diena
Dibināta studenšu korporācija Zinta
22
.
00
līdz
23.59
Dzimis Juris Kļaviņš
22. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Juris Kļaviņš
.
00
līdz
23.59
Dzimis Oskars Lucs
22. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Oskars Lucs
23
.
00
līdz
23.59
Dzimis Imants Platais
23. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Imants Platais
24
.
00
līdz
23.59
Dzimis Eduards Lindemanis
24. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Eduards Lindemanis
25
26
.
00
līdz
23.59
Dzimis Viktors Šmits
26. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Viktors Šmits
27
.
00
līdz
23.59
Dzimis Māris Ābele
27. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Māris Ābele
28
.
00
līdz
23.59
Dzimis Jānis Ikaunieks
28. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Jānis Ikaunieks
29
.
00
līdz
23.59
Dzimis Maksis Copi
29. aprīlis, 2024. Visa diena
Dzimis Maksis Copi
30
.
00
līdz
23.59
Dibināta studentu korporācija Tervetia
30. aprīlis, 2024. Visa diena
Dibināta studentu korporācija Tervetia
01
02
03
04
05
. aprīlis