1988. gada 28. septembrī nodibinās LTF LVU nodaļas Pedagoģijas fakultātes atbalsta grupa, ko vada pedagoģijas vecāko pasniedzēju Āriju Vulāni un pedagoģijas studenti Sigitu Pārumu. Atbalsta grupa iestājās par demokrātiskām pārmaiņām studiju didaktikā, lai to pārveidotu atbilstoši PSKP iniciētajām demokratizācijas un pārbūves reformām.

Uzzināt vairāk: LU Pedagoģiskā institūta vēsture