1988. gada 5. oktobrī nodibinās LTF LVU nodaļas LVU tautas deju ansambļa “Dancis” atbalsta grupa, ko vada LVU Ekonomikas fakultātes rūpniecības plānošanas II kursa students Ainārs Ērglis un Rīgas 50. vidusskolas skolniece Ieva Lauze. Atbalsta grupa aizstāv latviešu kultūras un mākslas nozīmi latviešu nacionālās pašapziņas nostiprināšanā Trešās atmodas laikā, kad aktualizējās jautājums par Latvijas PSR suverenitāti, vēlāk Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu no PSRS.

Vairāk uzzināt: Dancis