1988. gada 1. oktobrī nodibinās LTF LVU nodaļas Filoloģijas fakultātes atbalsta grupa, ko vada pasniedzēja Ieva Kalniņa. Atbalsta grupa iesaistās ārzemju literatūras popularizēšanā, sevišķi interesējoties un klausoties trimdas latviešu publiskās lekcijas par latviešu literatūru, veicot kultūras apmaiņu starp latviešiem “dzelzs priekškara” abās pusēs.

Vairāk uzzināt: Intervija ar Ievu Kalniņu par Latvijas Tautas frontes faktoru LU vēsturē