1946. gada 1. jūlijā izveidots LPSR Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūta Astronomijas sektors. Pēc astronomu Jāņa Ikaunieka un Kārļa Šteina ierosmes Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Prezidijs pieņēma lēmumu par astronomisko pētījumu attīstību akadēmijā. 1946. gada 1. jūlijā Fizikas un matemātikas institūtā sāka darbu Astronomijas sekcija (vēlāk — Astronomijas sektors) astronoma Friča Blumbaha vadībā, kurš bija ievēlēts par pirmo Zinātņu Akadēmijas goda locekli. Darbinieku skaits sākotnēji nebija liels, neskaitot F. Blumbahu, sektorā strādāja divi jaunākie zinātniskie līdzstrādnieki J. lkaunieks un K. Šteins, divi vecākie laboranti Matīss Dīriķis un Ilga Daube un laborante Zenta Kauliņa.

OBSERVATORIJAS VEIDOŠANĀS ĪSA HRONOLOĢIJA

LVU ASTRONOMIJAS STUDENTI