1991. gada 30. septembrī pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Rīgas Doma baznīcā notika 1938. gada 16. novembrī izgatavotā un LU Teoloģijas fakultātes profesora Teodora Grīnberga iesvētītā LU karoga atjaunošanas ceremonija, kur prāvests Jānis Liepiņš iesvētīja atjaunoto LU karogu. LU karoga ideju radusies LU studentu kora apvienībai, ierosinot 1933. gada 17. jūnijā braukt pārstāvēt visu Latvijas valsts studentu saimi Igaunijas dziesmu svētkos. Tomēr LU pie sava karoga tika 1938. gada 16. novembrī, kam sekoja nesaskaņas starp studentu akadēmiskajām mūža organizācijām par tā simbolisko izmantošanu 18. novembrī. PSRS okupācijas laikā LU karogs nonāca Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, kur tā oriģināls turpina pastāvīgi glabāties. Pašlaik LU izmantot sava vēsturiskā karoga kopiju, ko darinājusi daiļamatniece Ausma Apša.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs

Ģerbonis, himna un karogs

Latvijas Universitātes karogs: izcelsme un simboliskā nozīme