1933. gada 18. oktobrī dzimusi Ludmila Savvaitova (1933 - 2019) – ģeoloģe, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāte (1974), Dr. Ģeol (1993), LU Ģeoloģijas institūta pētniece. Pētījusi Latvijas devona, karbona un perma stratigrāfiju, litoloģiju un paleoģeogrāfiju., īpašu uzmanību veltījusi devona Famēnas stāva nogulumiem, to iedalījumam, veidošanās apstākļiem. Ir daudzu publikāciju autore.

LU Muzejā glabājas L. Savvaitovas Latvijas pamatiežu paraugu kolekcija, kā arī zinātnisko pētījumu lauka darbu faktiskā materiāla dokumentācija un citi materiāli.

Vairāk informācijas:

L. Savvaitova. LUM Ģeoloģijas kolekciju krājuma materiāli