1925. gada 14. augustā dzimusi Ira Rungaine - latviešu astronome, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, LU Astronomiskās observatorijas līdzstrādniece (1962-1992). Aktīvi piedalījusies precīzā laika dienesta problēmu pētījumos, veicot kā novērojumus, tā arī skaitliskos aprēķinus. Veikusi novērojumus ar fotelektrisko pasāžinstrumentu.

Pirms 80 gadiem