1918. gada 6. oktobrī dzimusi Ilga Daube (dz. Kurzemniece) - latviešu astronome, speciāliste zvaigžņu astronomijā, Dr. phys. (1953). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas līdzstrādniece (1946 – 1977) un zinātniskā sekretāre (1963 - 1977). Pētījusi spektrālo dubultzvaigžņu īpašības, to izvietojumu Galaktikā; sarkano zvaigžņu spožuma maiņu; Latvijas astronomijas vēsturi. Publicējusi 44 zinātniskus  un aptuveni 100 populārzinātniskus rakstus, kā arī grāmatu “Mēness - Zemes mūžīgais pavadonis” (1960). “Astronomiskajā kalendārā” publicēja ziņas par jubileju un atceres dienām.

Garā mūža atmiņu drumslas