1922. gada 26. jūlijā dzimusi Ella Detlova (dz. Šube) – latviešu pedagoģe un astronome. Studējusi astronomiju LU Fizikas un matemātikas fakultātē (1941 - 1949), strādājusi Astronomijas katedrā, Laika dienestā (1949 – 1951). Pēc tam ilgstoši bijusi matemātikas un astronomijas skolotāja Rīgas 1. ģimnāzijā. Viņas audzēkņi ir daudzu starptautisku olimpiāžu laureāti. Saņēmusi Ata Kronvalda prēmiju saistībā ar matemātikas padziļinātu mācīšanu Latvijā (1998).

Repšes un Godmaņa skolotāja varēs saņemt arī algu