Jurists Visvaris Millers dzimis 1927. gada 31. oktobrī, kas izglītību ieguva 1949.gadā absolvējot Latvijas Valsts universitāti. Visvara Millera pētniecības pamatā  bija valsts tiesības. 1970. gadā profesors Visvaris Millers kļuva par Latvijas Valsts universitātes rektoru un pildīja rektora pienākumus visilgāk augstskolas vēsturē - 17 gadus līdz pat 1987. gadam. 

Strādājot rektora amatā, Visvara Millera mērķis bija izveidot  Latvijas Valsts universitāti par augstākās izglītības vadošo zinātniski metodisko centru Latvijā un sadarbības veicināšana ar citu valstu universitātēm, veidojot un nostiprinot Latvijas Valsts universitātes akadēmiskās darbības un zinātnisko sasniegumu starptautisko atpazīstamību. Rektora Visvara Millera darbības laikā izveidoti daudzi Latvijas Universitātes mākslinieciskie kolektīvi.

Latvijas Universitātes rektori

Profesors Visvaris Millers: personālais literatūras rādītājs

Ilona Vēliņa-Švilpe - Profesors Visvaris Millers – Latvijas Valsts universitātes rektors 17 gadu garumā (31.10.1927 - 01.02.1992)

Wikipedia - Visvaris Millers