1863.gada 26.jūlijā dzimis Pauls Valdens, izcilākais zinātnieks, ķīmiķis un fiziķis, divu zinātnes apakšnozaru – dinamiskās stereoķīmijas un neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamatlicējs, Rīgas Politehniskā institūta docētājs, profesors, Rīgas Politehniskā institūta direktors (1902-1905, 1917-1918), Baltijas Tehniskās augstskolas un Latvijas Augstskolas rektors (1919), Rostokas universitātes Ķīmijas institūta Neorganiskās un Farmaceitiskās nodaļas, Fizikāli ķīmiskās nodaļas vadītājs (1919-1934).

Latvijas Universitātes rektori

Paula Valdena iesaiste LU izveidē

Rita Alkšbirze - Akadēmiķis Pauls Valdens – Latvijas Augstskolas rektors (26.07.1863 - 22.01.1957)

Latvijas Universitātes Bibliotēka - Pauls Valdens (1863 - 1957)

Stradiņš, J. Pauls Valdens – zinātnieks, rektors, latvietis. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.21, 2013, 23.-28.lpp.

LIVE RIGA - Piemineklis Paulam Valdenam

Jānis Stradiņš - Pauls Valdens – latviešu nācijas pazaudētais un Ķīmijas gadā jaunatrastais dēls​​​​​​​