Nikolajs Tranzē (Nikolai Heinrich von Transehe) dzimis 1886. gada 31. jūlijā. N. Tranzē ir viens no izcilākajiem ornitologiem Latvijā. Laikā no 1920. līdz 1939. gadam viņš strādāja Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūtā, kā arī lasīja lekciju kursus zooloģijā, ornitoloģijā, mamaloģijā un salīdzināmajā anatomijā. LU Muzeja Zooloģijas kolekciju fondos glabājas viņa putnu ādiņu kolekcija – 120 eksemplāri, kā arī trīs putnu izbāzeņi. 1936. gadā N.Tranzē sadarbībā ar ārstu Dr. Reini Sinātu publicēja apjomīgu grāmatu “Latvijas putni”. Atrodoties Vācijā 1963. gadā viņš pabeidza rakstīt savu mūža darbu – grāmatu “Die Vögelwelt Lettlands” (“Latvijas putnu pasaule”), kas tika izdota pēc diviem gadiem Hannoverē.

Vairāk informācijas:

Matrozis R., 2006, Ornitologam Nikolajam Tranzē – 120. Putni dabā, Nr. 16.2, 24.–30. lpp.

Matrozis R., 2006, Nikolaja Tranzē biogrāfija. Putni dabā, Nr. 16.2, 30.–32. lpp.

Matrozis R., 2009, Nozīmīgas jubilejas un notikumi 2009. gadā. Putni dabā, Nr. 1, 27.–30. lpp.

Matrozis R., 2010, Latvijas ornitoloģijas nozīmīgi notikumi unjubilejas 2010. gadā. Putni dabā, Nr. 1–2, 52.–56. lpp.

Matrozis R., 2016, Putnu pētniekam Nikolajam fon Tranzē – 130. Vides Vēstis, 2016, Nr. 4(161), 28.–33. lpp.

Матрозис Р., 2016, 130 лет со дня рождения выдающегося латвийского орнитолога и основателя Латвийской орнитологической централи Николая фон Транзе.Русский орнитологический журнал, Т. 25, Экспресс-выпуск No 1331, 3203–3220.

Transehe N., Sināts R., 1936, Latvijas putni. Rīga: Mežu departements, 341 lpp.

Transehe N., 1965, Die Vogelwelt Lettlands – mit Berücksichtigung der Nachbargebiete . Han-nover, Harro v. Hirschheydt, 229 S.

Piterāns A., Piterāns U. 2017, Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs, LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI, 815. sēj. ZINĀTŅU VĒSTURE UN MUZEJNIECĪBA 178.–199. lpp. https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.815.17

Par LU Zooloģijas muzeju

LU Muzejs, Zooloģijas kolekcijas