1899. gada 15. augustā dzimis ievērojamākais ģeologs pagājušā gadsimta 30.-40.gados Latvijā Nikolajs Delle. Studējis un docējis Latvijas Universitātē, Dabaszinātņu fakultātes Ģeoloģijas institūta vadītājs, strādājis Zemes bagātību pētīšanas institūtā, piedalījies daudzos ģeoloģiskās izpētes darbos.

Nikolajs Delle ir viens no Latvijas Universitātes Ģeoloģijas Institūta muzeja (šobrīd LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijas) pamatlicējiem, kur glabājas viņa ievāktie paraugi – Latvijā un ārzemju ceļojumos ievāktie ieži un paleontoloģiskie materiāli, kā arī herbārijs un Tālo Austrumu faunas preparāti.

Nikolajam Dellem 120: virtuālā izstāde

MĒNEŠA PRIEKŠMETS Nikolaja Delles (1899-1946) mamuta rekonstrukcijas zīmējums

MĒNEŠA PRIEKŠMETS LU docenta Nikolaja Delles sastādītā 1942. gada ģeoloģiskā karte

Timenote - Nikolajs Delle

E. Lukševičs, M. Rudzītis. Ernsta Krausa un Nikolaja Delles ieguldījums Baltijas reģionālajā ģeoloģijā un paleontoloģijā LU 72. konference, 2014.29.01.