1918. gada 26. jūlijā Tērbatā dzimis Miķelis Gailis - aktīvs latviešu astronomijas amatieris, enerģētikas inženieris. Konstruējis un izgatavojis (1963) 500 mm teleskopu-reflektoru – tolaik lielāko amatierteleskopu PSRS, teleskops nosaukts F. Blumbaha vārdā. Par šo darbu piešķirta Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības prēmija (1964). Teleskops izmantots VAĢB Latvijas nodaļas Siguldas observatorijā. Piedalījies Saules aptumsuma novērošanas ekspedīcijās - 1961. gadā Kamišinā, 1968. gadā Šadrinskā. 1970. Gados, strādādams par PSRS Zinātņu Akadēmijas Sibīrijas nodaļas Usurijskas Saules novērošanas stacijas galveno inženieri, izveidojis modernu Saules dienestu.

MIĶELIM GAILIM (26.VII 1918.) – 100

Kā pašam izgatavot teleskopu