1934. gada 19. augustā dzimis Linārs Laucenieks - latviešu matemātiķis un astronoms, Dr. phys. (1974). LU Astronomiskās observatorijas (no 1997 Astronomijas institūta) līdzstrādnieks (1962 - 1999). Darbi par pavadoņu redzamības prognozēšanu un to orbītu noteikšanu, izmantojot moderno skaitļošanas tehniku.

Matemātiķis Linārs Laucenieks – 80