Kārlis Princis dzimis 1893. gada 11. oktobrī, bijis LU Sistemātiskās zooloģijas institūta direktors laikā no 1941. gada līdz 1944. gadam. Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem, 1944. gadā bija devās uz Zviedriju. Gan Latvijā un gan ārzemēs Kārlis Princis bija pazīstams ar taisnspārņu (Orthoptera) pētījumiem. Pēc kara viņš kļuva par starptautisku autoritāti prusaku (Blattodea) sistemātikā, un daudzi pasaules zinātnieki jaunas prusaku sugas nosaukuši viņam par godu – princisi. Pats K. Princis aprakstījis ap 100 jaunu taisnspārņu sugu un divas dzimtas.

Vairāk informācija:

Āboliņš L. Kārlis Princis. Akadēmiskā Dzīve, 1963, Nr. 6, 91. lpp.

Lūsis O. Dr. h. c. Kārlis Princis. Akadēmiskā Dzīve, 1965, Nr. 8, 98.–99. lpp.

Melderis A. Zinātnieka Kārļa Prinča 70 gadi. Londonas Avīze,1963, Nr. 902 (01.11.63.), 4. lpp.

Spuris Z. Kārlis Princis – “Orthopterorum catalogus” līdzautors. Latvijas Entomoloģijas Arhīvs, 1995, Nr. 2, 3.–6. lpp.

Ozoliņa-Moll L., Vimba E. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte laikmetu griežos. Latvijas Daba, 2001, Nr. 15, 12.–18. lpp.

Kārlis Princis

Latvijas Centrālās padomes memorands

LU Muzejs, Zooloģijas kolekcijas

Piterāns A., Piterāns U. 2017, Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs, LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2017, 815. sēj. ZINĀTŅU VĒSTURE UN MUZEJNIECĪBA, 178.–199. lpp. https://doi.org/10.22364/luraksti.zvm.815.17

Par LU Zooloģijas muzeju