Profesors mikrobioloģijas apakšnozarē, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un Latvijas Universitātes rektors Dr. hab. biol. Indriķis Muižnieks dzimis 1953. gada 9. jūlijā. 1976. gadā Indriķis Muižnieks ieguva bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikāciju Latvijas Valsts Universitātē.  Indriķis Muižnieks ieņēma Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja amatu (1992-1998), 1997. gadā tika iecelts par Bioloģijas fakultātes dekānu. 2000. gadā Indriķis Muižnieks uzņēmās Latvijas Universitātes zinātņu prorektora pienākumus līdz 2015. gadā tika ievēlēts par LU rektoru.

Latvijas Universitātes rektori

Eduards Skvireckis - Profesors Indriķis Muižnieks – pašreizējais Latvijas Universitātes rektors (09.07.1953 -)

Wikipedia - Indriķis Muižnieks