1906. gada 16. augustā dzimis diriģents Haralds Mednis. Strādājis ar vairākiem Latvijas Universitātes koriem – Latvijas Universitātes jaukto kori (tagad LU jauktais koris “Juventus”) no 1949. gada līdz 1957. gadam; Latvijas Universitātes vīru kori “Dziedonis” no 1940. gada līdz 1953. gadam; Latvijas Universitātes vīru kori no 1950. gada līdz 1957. gadam.

Kora Juventus tīmekļa vietne

Latvijas Universitātes jaukta kora "Juventus" koncertizbraukumu liecības Latvijas Universitātes Muzejā

Virtuāla izstāde "Es kādreiz dziedāju korī Juventus"

Latvijas Universitātes vīru kora "Dziedonis" vēsturiskās fotoliecības

Koris Dziedonis