1918. gada 26. augustā dzimis Haralds Gode, latviešu ķīmiķis neorganiķis, ķīmijas zinātņu doktors. Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūta zinātniskais līdzstrādnieks, Latvijas Universitātes mācībspēks. Pētījis borātu ķīmiju, sintezējis jaunus borātu savienojumus, radījis vairākas borātu sintēzes metodes un izstrādājis to teorētiskos pamatus. Pētījis borātu izmantošanu keramikas rūpniecībā un lauksaimniecībā.

Profesors Haralds Gode: personālais bibliogrāfiskais rādītājs

Profesors Haralds Gode: biobibliogrāfiskais rādītājs