1864. gada 23. oktobrī dzimis Fricis Blumbahs - latviešu astronoms un metrologs. 1889. gadā Blumbahs sāka strādāt par asistentu Kara medicīnas akadēmijas Fizikas laboratorijā, kur konstruēja aparatūru un pētīja zvaigžņu spektrus. 1893. gadā viņš kļuva par mehāniķi Galvenajā svaru un mēru palātā Sanktpēterburgā, kuras vadītājs bija slavenais krievu ķīmiķis Dmitrijs Mendeļejevs (1834–1907).  Blumbahs kļuva par laika etalona laboratorijas organizētāju un vadītāju. F. Blumbahs darbojās Krievijas astronomijas biedrībā, kur ieguva plašu popularitāti pēc 1896. gada augustā organizētās pilnā Saules aptumsuma novērošanas ekspedīcijas. Anglijā viņš uzraudzīja Simeīzas observatorijai (Krima) paredzētā 1 metra spoguļteleskopa izgatavošanas darbus. No 1928. līdz 1934. gadam viņš vadīja laboratoriju Krievijas naftas produktu izpētei. Zinātnieks atgriezās Latvijā 1939. gadā, no 1944. gada vadīja Latvijas Valsts universitātes Astronomijas katedru, bet, nodibinoties Zinātņu akadēmijai, 1946. gadā kļuva par Astronomijas sektora vadītāju. Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis no 1946. gada septembra, Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks.

Jaunatradumi par Frici Blumbahu arhīvos

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Fricis Blumbahs