1889. g. 10. jūlijā dzimis Ernsts Krauss, vācu ģeologs (1889-1970). Kēnigsbergas Universitātes ārkārtas profesors E. Krauss 1924. gadā tika uzaicināts uz LU. Viņš tika ievēlēts par profesoru Matemātikas un dabaszinību fakultātē, kur E. Krausa vadībā tika izveidots Ģeoloģijas un paleontoloģijas institūts. Šai pašā laikā pie šī Institūta tika izveidots arī muzejs, kas ieguva Latvijas ģeoloģijas muzeja nosaukumu. E. Krauss lasīja lekcijas daudzos kursos, vadīja praktiskos darbus, pētniecību, studentu mācību ekskursijas. 11 Latvijā pavadījos gados E. Krauss nodarbojās ar Latvijas ģeoloģisko izpēti, bet nepārstāja interesēties par tolaik vēl ne visai pamatoto kontinentu dreifa teoriju un idejām par kalnu veidošanos. Šajā laikā sarakstīti arī daudzi nozīmīgi darbi, ap 40 publikāciju, no tām apmēram puse veltīta Latvijas ģeoloģijai. 1935. g. profesors aizgāja no LU.

Kara laikā E. Krauss vadīja vērmahta ģeoloģijas dienestu, pēc tam bija emeritētais profesors Minhenes Universitātē. E. Krauss bija viens no vadošajiem tektonikas speciālistiem pasaulē, pētīja kalnu, īpaši Alpu, uzbūvi, aktīvi piedalījās ģeologu kongresos. E. Krauss sarakstījis 4 grāmatas par kalnu, kontinentu un okeānu veidošanos. Publikāciju skaits pārsniedz 110.

E. Krauss daudz ceļojis gan pa Latviju, gan kalniem: Alpiem, Pirenejiem, Marokas Atlasu un citur, ceļojumos  ievācis daudz paraugu, to kolekcijas atrodas arī LU Muzejā.

M. Rudzītis. Ernsts Krauss Latvijā. Latvijas ģeoloģijas vēstis Nr.7, 1999, 46-47 lpp. Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga.

E. Lukševičs, M. Rudzītis - Ernsta Krausa un Nikolaja Delles ieguldījums Baltijas reģionālajā ģeoloģijā un paleontoloģijā

Rīgas Dabaspētnieku biedrība - Ernsts Krauss (1889-1970)

Wikipedia - Ernst Kraus (Geologe)