1985. gada 21. oktobrī dzimis diriģents Edgars Vītols. Šobrīd strādā kopā ar Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes jaukto kori “Aura”. Koris dibināts 2004. gadā kā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolotāju koris, vēlāk Rīgas Centra rajona skolotāju koris “Aura”, bet 2008. gadā koris oficiāli sāk darboties Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē.

Jauktais koris "Aura"