1871. g. 11. augustā (pēc vecā stila, 30. jūlijā) Rīgā dzimis Boriss Anfirovičs Popovs. B. Popovs bija mineraloģijas un ģeoloģijas docents Pēterburgas Universitātē, no 1920. gada līdz 1944. gadam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Mineraloģijas katedras profesors. B. Popovs nodibināja Latvijas Universitātes Petroloģijas institūtu, izstrādāja jaunas pētniecības metodes, sevišķi pievērsās kristalogrāfijai un starainajiem kristāliem, pētīja arī tafoni sairšanas fenomenu Korsikā. Pilntiesīgs loceklis dažādās zinātniskās biedrībās: Francijas Mineraloģijas biedrībā, Vācijas Mineraloģijas biedrībā, Vācijas Ģeoloģijas biedrībā, Stokholmas Ģeoloģijas biedrībā, Norvēģijas Ģeoloģijas biedrībā, Somijas Ģeoloģijas biedrībā, Rīgas Dabaspētnieku biedrībā, Ļeņingradas Dabaspētnieku biedrībā, Krievijas Mineraloģijas biedrībā. Daudzu zinātnisku darbu autors. Pēc kara, 1948.- 1950. g. strādāja Upsalas Universitātē.

Grosvalds I., Rudzītis M. , Zabele A., 2017. Profesors Boriss Popovs un viņa mineraloģijas un petrogrāfijas skola Latvijas Universitātē.  Professor Boris Popov and His School of Mineralogy and Petrography at the University of Latvia Latvijas Universitātes raksti. 818. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība. Latvijas Universitāte. 77-108 lpp.

Matschinski M. In memoriam B. A. Popoff (11 août 1871–11 mai 1950). B.A. Popoff et le phénomène de cristallisation rayonnante. Experientia 01/1952;8(6): 242–243. DOI:10.1007/BF02170733

Māris Rudzītis, Angelīna Zabele - Boriss Popovs, mineralogs. 1874-1952.

Latvijas Krievi - Boriss Popovs