1906. gada 2. decembrī dzimis Arnolds Jirgensons, latviešu inženieris ķīmiķis. 1925. gadā iestājās Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, ko absolvēja ar inženiera ķīmiķa grādu 1932. gadā. Jau 1927. gadā tika ievēlēts Ķīmijas fakultātē par subasistentu Analītiskās ķīmijas laboratorijā, bet dažus gadus pēc augstskolas beigšanas par jaunāko asistentu Ķīmijas kvalitatīvajā laboratorijā lauksaimniecības studentiem un 1938. gadā turpat par asistentu. Strādāja Latvijas Piensaimnieku Centrālajā savienībā, kur iekārtoja ķīmijas rūpnīcu vājpienā esošā dabīgā polimēra kazeīna pārstrādāšanai bakelītā, kas kalpoja par izejvielu dažādu plastmasas priekšmetu pagatavošanai.

Wikipedia - Arnolds Jirgensons

Jānis Stradiņš, Emīlija Gudriniece - Ar gaišu un brīvu domu. Par plastmasu ražošanas pamatlicēju Arnoldu Jirgensonu

Ādažu novads cauri gadu simtiem bildēs - Arnolds Jirgensons