1928. gada 15. jūlijā dzimis Andrejs Alksnis - latviešu astronoms, astrofizikas speciālists, Dr. phys. (1961). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas līdzstrādnieks (1952 - 1997), LU Astronomijas institūta vadošais pētnieks (1997). Pētījis starpzvaigžņu absorbciju, oglekļa un infrasarkano zvaigžņu fotometriskās īpašības, kopā ar Maskavas astronomu Aleksandru Šarovu atklājis 54 novas Andromedas galaktikā. Divu monogrāfiju (1983,1988) līdzautors, daudzu publikāciju un grāmatas “Zvaigznes un miglāji” (1961) autors. Žurnālā “Zvaigžņotā Debess” rakstu autors un redakcijas kolēģijas loceklis kopš izdevuma dibināšanas (1958 - 2017). Starptautiskās astronomijas savienības biedrs (1964), Eiropas Astronomijas biedrības (1990) biedrs un Latvijas Astronomijas biedrības dibinātājbiedrs (1947). M. Keldiša prēmija (1990). Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktors (1999).

LZA goda doktors

Atskatoties pagātnē