1920. gada 18. oktobrī dibināts Latvijas Universitātes jauktais koris “Juventus”. Notiek pirmais mēģinājums un balsu pārbaude.

Kora Juventus tīmekļa vietne

Latvijas Universitātes jaukta kora "Juventus" koncertizbraukumu liecības Latvijas Universitātes Muzejā

Virtuāla izstāde "Es kādreiz dziedāju korī Juventus"