1927. gada 18. jūnijā dibināta latviešu studentu korporācija Salgalia pie LU, kas sākumā dibinājās kā latviešu studentu korporācija Arkonia Rigensis 1926. gada 18. jūnijā. Pati studentu korporācija izlēma atrasties pie Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta dibinātās latviešu studentu korporācijas un LU Prezidiju Konventa dibinātājkorporācijas Selonija tiesiskajā aizbildniecībā (garantēja komānu jeb Selonija likumkodeksu), lai iegūtu atbalstu kā tā laika jaunā studentu korporācija neatkarīgajā Latvijas valstī. Pati Selgalia uzņemta LU Prezidiju Konventā 1931. gada 12. maijā, nosakot 1927. gada 18. jūniju kā dibināšanas datumu visu jumtorganizācijā esošo korporāciju vecākuma secībā un pēc LU Prezidiju Konventa prasības tika nomainīts nosaukums no Arkonia Rigensis uz Salgalia. Tā paša gada 20. maijā LU apstiprināja Salgalia statūtus, kas piereģistrēja Salgalia kā vienu no LU latviešu studentu korporācijām.

Otrais pasaules karš gandrīz pilnībā iznīcināja studentu korporāciju, jo tās biedrus PSRS totalitārais režīms represēja, deportējot uz Sibīriju vai nošāva, kā arī nacionālsociālistiskās Vācijas totalitārais režīms aizliedza Salgalia darbības pilnīgu atjaunošanu un tās biedrus pakļāva mobilizācijai Latviešu leģionā. Austrumu frontē daudzi salgalieši krita vai pazuda bezvēsts, karojot ar Sarkano armiju. Pēc Otrā pasaules kara dzīvi palikušie korporanti devās trimdā uz Rietumeiropu, atjaunojot studentu korporāciju darbību vai palika otrreiz PSRS okupētajā Latvijā, pārraujot jebkādas saites ar studentu korporācijas dzīvi, kad Eiropu pārklāja “dzelzs priekškars”. Salgalia turpināja savu darbību trimdā līdz pat Aukstā kara beigām, aprobežojoties tikai ar gadskārtējām sanāksmēm ASV un Kanādā. Ap 1960.-1970. gadiem trimdā Salgalia veidoja tikai 18 biedri, kas bija ļoti maz rosīgas korporantu dzīves stiprināšanai. 1990. gados Salgalia neatgriezās Latvijā, bet beidza savu darbību ASV un Kanādā jeb faktiski izmira kā studentu korporācija.

Pie Salgalia piederīgs ievērojams latviešu vidulaiku vēsturnieks, LU Vēstures institūta pētnieks un LU Vēstures un filozofijas fakultātes prof. un aktīvs Salgalia biedrs Teodors Zeids.

Studentu korporācija “Salgalia”

Aprit 100 gadu kopš dzimis Dr. habil. hist. profesors Teodors Zeids