1924. gada 7. jūlijā Liepājā dibināta latviešu studentu korporācija Philyronia, kas apvienoja Liepājā dzīvojošos latviešu studentus. No 1924. līdz 1940. gadam Philyronia uzņēma LU, bet kopš 1989. gada uzņem arī Liepājas universitātes studentus. Philyronia locekļu rindās bijis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Voldemārs Ģinters, kurš bijis nevardarbīgās pretošanās organizācijas Latvijas Centrālās padomes loceklis Otrā pasaules kara laikā. Būdams arheologs un vēsturnieks, viņš noslēpa Latvijas Nacionālā vēstures muzeja priekšmetus Rīgas pils mūros, lai nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas vara to nerekvizētu. Pēc Otrā pasaules kara dzīvoja trimdā Zviedrijā, kur turpināja strādāt arheoloģijas nozarē.

Vairāk uzzināt: https://www.vestnesis.lv/ta/id/14387