1924. gada 6. oktobrī dibināta latviešu studentu korporācija Fraternitas Metropolitana, kas pirms tam no 1896. gada 18. decembra līdz 1924. gada 6. oktobrim pastāvēja kā latviešu studentu korporācija Fraternitas Petropoliensis. Studentu korporācija apvienoja Sanktpēterburgas universitātes latviešu studentus, un vēlāk LU un citu Latvijas universitāšu studentus. Fraternitas Metropolitana saimei ir piederīgi latviešu zinātnieki Pauls un Jāņi Stradiņi, kuru ieguldījums medicīnas, fizikālķīmijas un zinātņu vēsturē ir ļoti liels Latvijas valsts izaugsmei. Lai gan abi zinātnieki ir aizgājuši aizsaulē, viņi turpina dzīvot t.s. aizsaules korporanta dzīvi.

Vairāk uzzināt:

http://www.metropolitana.lv/

https://www.vestnesis.lv/ta/id/29008  

http://site-688813.mozfiles.com/files/688813/universitas_112_web.pdf (62.-65. lpp.)