1902. gada 20. oktobrī dibināta latviešu studentu korporācija Fraternitas Lettica, kas pirms tam saucās Fraternitas Moscoviensis. Līdzīgi kā Lettonia Tērbatā, Fraternitas Lettica organizēja latviešu literāros vakarus Maskavā, kura ietvaros radās ideja par studentu korporāciju. Piedalījusies Latvijas Neatkarības karā (1918-1920) kā Atsevišķās studentu rotas korporācija, un stājusies goda sardzē LU dibināšanas aktā Mazajā aulā 1919. gada 28. septembrī.

Vairāk uzzināt:

http://www.lettica.lv/