1929. gada 29. septembrī, atzīmējot Latvijas Universitātes 10 gadu pastāvēšanu, tika atklāts Latvijas Universitātes Ģeoloģijas muzejs. Muzejs atradās Baznīcas ielā 5 dz. 17-18, divās LU Ģeoloģijas un paleontoloģijas institūta telpās, kur tas atradās līdz 1939. gadam. Muzeja vadītājs bija prof. Ernsts Krauss, tajā aktīvi darbojās asistenti - studenti N. Delle un V. Zāns (vēlāk, privātdocents un docents), kā arī citi institūta darbinieki. Muzejā tolaik bija 28 vitrīnas ar Latvijas iežu paraugiem. Muzejs vairākkārt mainījis atrašanās vietu, vairākus gadu desmitus ir bijis Ģeogrāfijas fakultātes pārziņā. Tagad Ģeoloģijas kolekcijas ir LU Muzeja sastāvdaļa, to ekspozīcija skatāma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā.

Latvijas Universitātes Muzeja Ģeoloģijas kolekcijas